Gras voor boeren
Grasvoorboeren.jouwweb.nl

Gras voor Boeren is de website waarop u de door de muizenplaag geplaagde boeren kunt helpen.

Tientallen boeren ondervinden momenteel veel problemen doordat hun weilanden zwaar zijn aangetast door muizen. De muizen vreten de wortels van het gras op en hierdoor staat er geen gras op het land en moet het land vaak opnieuw ingezaaid worden. En geen gras op het land is geen voedsel voor de koeien.

De prijzen voor veevoer rijzen de pan uit en dat maakt het voor de boeren extra lastig. Maar u kunt helpen,  als u in uw tuin minimaal 15 m2 gras heeft staan kunt u dat geven aan een boer. 

Onder het motto alle kleine beetjes helpen hopen we dat u mee wilt doen. Want vele kleine beetjes maken te samen één grote smakelijke maaltijd voor de koeien.

We zijn inmiddels ook in onderhandeling met de gemeente Súdwest-Fryslan om in deze gemeente alle groenstroken en die verlopen voorspoedig.

 

Uw gemaaide gras kunt u aanmelden via het inleverformulier. Zodra u dit heeft ingevuld en opgestuurd neemt één van de deelnemende boeren contact met u op om het gras te halen. 

Als er veel aanmeldingen komen kan het zijn dat we u vragen om het gras op bepaalde dagen te gaan maaien zodat de boer op één dag verschillende adressen kan aandoen en zodoende een grotere hoeveelheid vers gras in één keer kan ophalen. 

 

Via onderstaand contactformulier kunt u zich aanmelden voor de actie Gras voor Boeren.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

namens Gras voor Boeren

Joke Dijkstra